§ 1.Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för samtliga köp som kunden i egenskap av privatperson eller företag, sluter med Tyresö Rör AB organisationsnummer 556114-5441. Genom att lägga en beställning hos Tyresö Rör accepterar kunden dessa villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa.

§ 2. Betalning
Vi fakturerar privatpersoner och betalningstiden är 10 dagar om inget annat har avtalats. Vid avtalsanslutna kunder samt företag är betalningstiden 30 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt ev. kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera.

§ 3. Ansvar
Ni som är beställare skall tänka på att ni själva är ansvariga för betalning av fakturan om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företag, hyresvärd etc.) betalar fakturan.

§ 4. ROT-avdrag

Du som vill utnyttja rotavdrag skall meddela oss om detta vid beställning av arbete samt meddela oss om personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer.

Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket, så tilläggsfakturerar vi det belopp som ej godkänts.

§ 5. Reklamationer
Eventuella reklamationer på utfört arbete skall ske skriftligt till Tyresö Rör AB senast 8 dagar efter avslutat arbete. Dock senast före förfallodatumet på fakturan.

§ 6. Debitering
Tiden för debiteringen startar med utgångspunkt från vår verkstad och tillbaka. I tidsdebiteringen ingår förberedelser av arbetet, tiden det tar att handla material, tidsåtgången för att utföra arbetet samt dokumentation och återställning av servicebil, materialstädning av servicebil, tidsrapportering och återställande av verktyg.

Kostnad för servicebil per timme tillkommer, vi debiterar minst två timmar om inget annat är avtalat. Felsökning debiteras med vår minimidebitering 1760 kr ink moms (om ROT är beviljat debiteras 1310: – ink moms).

§ 7. Avbokning
Måste ske 24 timmar innan arbetet ska påbörjas. Avbokning måste ske via kundtjänst på telefon 08-712 41 58. Vi debiterar kunden för material som är inköpt som ej går att lämna tillbaka.

§ 8. Garanti
2 års Garanti på alla våra arbeten. Förutom rensning av avlopp där ingen garanti lämnas.

§ 9. Fasta priser
Kan lämnas på större arbeten eller efter överenskommelse.