ROT-avdrag

Som privatkonsument kan du göra ett ROT-skatteavdrag för tjänster utförda av oss.

Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för arbetskostnaden vid renovering, om- eller tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Skattereduktionen är 30% av arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och person. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Om du vill prata med oss om ROT-avdrag når du oss enklast vi telefon.